Thứ sáu, 29/1/2021, 6:13
Lượt đọc: 30

Thông báo số 67/TB -VP kết luận của phó chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Võ Văn Hoan tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành Phố về phòng, chống dịch Covid 19.

Thông báo số 67/TB -VP kết luận của phó chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Võ Văn Hoan tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành Phố về phòng, chống dịch Covid 19.

Tác giả: admin
Nguồn tin: UBND TP

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88