Thứ năm, 15/7/2021, 11:38
Lượt đọc: 21

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hồng
Nguồn tin: Văn phòng UBND Thành phố

Tin cùng chuyên mục

86