Thứ hai, 10/5/2021, 8:31
Lượt đọc: 17

CÔNG ĐIỆN Về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-9

CÔNG ĐIỆN Về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-9

Tác giả: Quach Nguyễn Kim Thương
Nguồn tin: BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Tin cùng chuyên mục

87