Thứ năm, 22/7/2021, 0:0
Lượt đọc: 24

Chỉ thị số 12-CT/TU

Chỉ thị tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Tác giả: Quach Nguyễn Kim Thương
Nguồn tin: THÀNH UỶ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tin cùng chuyên mục

86