Thứ hai, 4/10/2021, 5:53
Lượt đọc: 17

PHỤ LỤC I Khẩu hiệu tuyên truyền về Kỷ niệm 60 năm ngày Tuyền thống Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (04/10/1961 – 04/10/2021) và 20 năm ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 – 04/10/2021).

PHỤ LỤC I Khẩu hiệu tuyên truyền về Kỷ niệm 60 năm ngày Tuyền thống Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (04/10/1961 – 04/10/2021) và 20 năm ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 – 04/10/2021).

Tác giả: admin

Viết bình luận

163