Có 27 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kê hoạch công tác pháp chế năm học 2020 - 2021 ngành Giáo dục và Đào tạo TPHCM
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3407-ctttkhpcnh20-211910202014_2210202020.pdf
3407/KH-GDĐT-CTTTTuyên truyền PBPLSở GDĐT TPHCM22-10-2020
2 Nghị định quy định chi tiết một số điểu của Luật Giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1772020nghi_dinh_so_84huong_dan_luat_giao_duc_227202021.pdf
84/2020/NĐ-CPTuyên truyền PBPLVăn phòng chính phủ22-07-2020
3 Nghị quyết về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi_dinh_102hop_dong_vien_chuc_chuyen_mon_167202016.pdf
102/NQ-CPTuyên truyền PBPLVăn phòng chính phủ16-07-2020
4 Về hướng dẫn cập nhật, rà soát, bồ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedupgdgovapattachments2020650229620208_296202013.pdf
502/GDĐT-PCTuyên truyền PBPLPHÒNG GDĐT QUẬN GÒ VẤP29-06-2020
5 Về hưởng ứng Hội thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 50129620209_296202013.pdf
File thứ 2: 2527signed29620209_296202013.pdf
501/GDĐT-PC- 2527/KH-UBNDTuyên truyền PBPLPHÒNG GDĐT QUẬN GÒ VẤP- UNND QUẬN29-06-2020
6 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung6692dbf0f8_295202013.pdf
59/2019/NĐ-CPTuyên truyền PBPLVăn phòng chính phủ29-05-2020
7 Luật phòng, chống tham nhũng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat362018qh14luatphongchongthamnhung94cfd778e8_295202013.pdf
Luật số: 36/2018/QH14 Tuyên truyền PBPLQuốc hội29-05-2020
8 Bình dẳng giới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: binh_dang_gioi120520signed125202015_106202019.pdf
1302/GDĐT-CTTTTuyên truyền PBPLSở Giáo dục12-05-2020
9 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-1659-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu193202013_126202021.pdf
1659/QĐ-TTgTuyên truyền PBPLChính phủ10-01-2020
10 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Điều lệ “Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ - 2011” (U-LEAGUE 2011)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyetdinh3957qd-bgddtcuabogiaoducvadaotaoveviecbanhanhdieulegia193202013_126202021.doc
3957/QĐ-BGDĐTTuyên truyền PBPLBộ Giáo Dục và Đào Tạo10-01-2020
11 Nghị định sửa đổi điều 7 Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-64-2019-nd-cp-sua-doi-dieu-7-nghi-dinh-160-2013-ve-tieu-chi-xac-dinh1_126202021.pdf
64/2019/NĐ-CPTuyên truyền PBPLChính phủ10-01-2020
12 NGHỊ ĐỊNH Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-76-2019-nd-cp-chinh-sach-voi-can-bo-cong-chuc-o-vung-co-dieu-kien-dac_126202021.pdf
76/2019/NĐ-CPTuyên truyền PBPLChính phủ10-01-2020
13 Kế hoạch tuyên tuyền, phổ biến Luật Giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-992-kh-bgddt-2019-tuyen-truyen-luat-giao-duc193202013_126202021.pdf
992/KH-BDGDĐTTuyên truyền PBPLBộ Giáo Dục và Đào Tạo10-01-2020
14 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: khvephobiengiaoducphapluatgiaidoan2018den202149201814193202013_126202021.pdf
2686/KH-UBNDTuyên truyền PBPLUBND TPHCM10-01-2020
15 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung193202013_126202021.pdf
59/2019/NĐ-CPTuyên truyền PBPLChính phủ09-01-2020
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích