Thứ ba, 19/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 64

Văn bản 01/VBHN-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

Văn bản 01/VBHN-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

Tác giả: admin
Nguồn tin: Nội bộ

Tin cùng chuyên mục

87