Thứ ba, 12/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 37

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT THÁNG 5/2020: LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI BÌNH ĐẲNG GIỚI TÍNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Bình đẳng giới là bình đẳng về pháp luật, về cơ hội và các thành quả tạo ra, bao gồm bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội.

Tác giả: Admin
Nguồn tin: Nội bộ

Tin cùng chuyên mục

87