Thứ năm, 3/12/2020, 20:50
Lượt đọc: 44

Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính phạm vi chúc năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Tác giả: Trần Thị Hồng
Nguồn tin: Nội bộ

Tin cùng chuyên mục

86