Thứ sáu, 10/9/2021, 22:17
Lượt đọc: 26

Hướng dẫn tư thế ngồi học đúng và cách cầm bút cho học sinh

Tư thế ngồi học đúng cách và cách cầm bút là những kỹ năng quan trọng cho trẻ khi chuẩn bị Hành trang vào lớp 1. Việc rèn luyện cho học sinh tư thế ngồi học đúng và cách cầm bút chuẩn ngay từ đầu sẽ giúp các con đạt kết quả học tập tốt và bảo vệ sức khỏe bản thân.

Tác giả: Nguyễn Thị Xuân
Nguồn tin: Nội bộ

Viết bình luận

86