Thứ bảy, 30/10/2021, 11:58
Lượt đọc: 170

Chủ đề 7: Quản lí máy tính

Hoàn tất chủ đề náy, em biết cách thiết lập một số thành phần của màn hình nền, biết một số thao tác quan trọng của bảng điều khiển Control Panel.

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88