Chủ nhật, 24/10/2021, 14:39
Lượt đọc: 236

Chủ đề 6: Quản lí tệp tin và thư mục

Hoàn tất bài học này, em được làm quen và thực hành các thao tác với thư mục và tệp tin bao gồm: tạo, xóa, đổi tên, sao chép, di chuyển tệp tin và thư mục

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88