Chủ nhật, 17/10/2021, 21:6
Lượt đọc: 113

Chủ đề 5: Tệp tin và thư mục

Hoàn tất chủ đề này, em hiểu về khái niệm và cách phân loại tệp tin và thư mục, biết được cách hệ điều hành quản lí dữ liệu.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87