Thứ hai, 20/9/2021, 13:30
Lượt đọc: 522

Ôn tập 3 bài hát: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát dưới trăng; Ôn tập ký hiệu ghi nhạc đã học ở lớp3.

Ôn tập 3 bài hát: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát dưới trăng; Ôn tập ký hiệu ghi nhạc đã học ở lớp3.

Tác giả: Phùng Thị Thìn
Nguồn tin: Video bài giảng trực tuyến

Viết bình luận

87