Thứ năm, 22/4/2021, 10:7
Lượt đọc: 76

Chiến Thắng Điện Biên Phủ 1954 - Sự Kiện Mang Tầm Vóc Thời Đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 đập tan một mắt xích quan trọng trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ, mở đầu cho sự sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới; giáng đòn nặng nề đầu tiên vào dã tâm xâm lược của chủ nghĩa đế quốc Mỹ.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Yến
Nguồn tin: NỘI BỘ

Tin cùng chuyên mục

163