Thứ năm, 10/12/2020, 8:0
Lượt đọc: 42

Tổ chuyên môn Khối 3 xây dựng triển khai chuyên đề dạy Tiếng việt thông qua nghệ thuật

Bài: Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh I. Mục tiêu: - Mở rộng vốn từ về các dân tộc: biết thêm tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta; điền đúng từ ngữ thích hợp (gắn với đời sống của đồng bào dân tộc) vào chỗ trống. - Tiếp tục học về phép so sánh: Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh. - Kể tên được một số dân tộc thiểu số ở nước ta. - Rèn kĩ năng sử dụng vốn từ để chọn từ thích hợp và đặt câu có hình ảnh so sánh. GD Quốc phòng - An ninh: Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về tình đoàn kết của 54 dân tộc anh em. - Giáo dục học sinh biết đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số thông qua trò chơi củng cố bài. - Yêu thiên nhiên, yêu đất nước.

Tác giả: Ngô Thị Mỹ Linh
Nguồn tin: Nội bộ

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

86