Thứ sáu, 9/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 106

Triển khai Công văn 3259/GDĐT - TH của Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học

Thầy Lê Ngọc Khoa - Phó Hiệu trưởng nhà trường triển khai Công văn 3259/GDĐT - TH của Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học với Tổ chuyên môn Khối 1

Tác giả: NGUYỄN THỊ XUÂN

Tin cùng chuyên mục

86