Thứ năm, 6/5/2021, 20:51
Lượt đọc: 51

Thực hiện Công văn số 1415/ UBND-VX ngày 6 tháng 5 năm 2021 Về việc tạm ngưng các hoạt động dạy và học trên địa bàn TPHCM.

Các em học sinh bắt đầu dừng đến trường từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. - Trong thời gian HS dừng đến trường, các em học sinh tiếp tục việc học tập trên Internet theo kế hoạch năm học 2020-2021 và đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch hiệu quả. Kính mong CMHS giữ liên lạc với GVCN và theo dõi thêm thông báo của nhà trường để thực hiện đúng yêu cầu (khi cần thiết). - Thực hiện tốt việc phòng, chống dịch, đảm bảo sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng. -Nhà trường kính chuyển đến thầy cô, phụ huynh và các em học sinh văn bản để thực hiện theo chỉ đạo. Trân trọng!

Thực hiện Công văn số 1415/ UBND-VX ngày 6 tháng 5 năm 2021 Về việc tạm ngưng các hoạt động dạy và học trên địa bàn TPHCM.
Các em học sinh bắt đầu dừng đến trường từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.
- Trong thời gian HS dừng đến trường, các em học sinh tiếp tục việc học tập trên Internet theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Kính mong CMHS giữ liên lạc với GVCN và theo dõi thêm thông báo của nhà trường để thực hiện đúng yêu cầu (khi cần thiết).
- Thực hiện tốt việc phòng, chống dịch, đảm bảo sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.
Trân trọng!
Tác giả: admin
Nguồn tin: Nội bộ

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

163