Thứ sáu, 20/8/2021, 20:38
Lượt đọc: 122

Thông báo

Xin gửi PHHS sách để học online chúng ta có thể dùng file mềm sgk học tạm mùa dịch

Xin gửi PHHS sách để học online chúng ta có thể dùng file mềm sgk học tạm mùa dịch theo link dưới đây:
SGK LỚP 1 : https://drive.google.com/drive/folders/1lD-8GmG4t2dW08i9efAtZGax0yK9mbG0?usp=sharing
SGK LỚP 2 : https://drive.google.com/drive/folders/1XgE9l1C3PaD_Q8ZzILKdjlWut_Lw8TXh?usp=sharing
SGK LỚP 3 : https://drive.google.com/drive/folders/1wXPbxCpnmQmygOqBZnGt6DHbSrNp-ncZ?usp=sharing
SGK LỚP 4 : https://drive.google.com/drive/folders/1E-RPfmPf4Z9GLT4-w90aO_gBoRHkQkaz?usp=sharing
SGK LỚP 5 : https://drive.google.com/drive/folders/1seGBOKk2sRDVhde9kdyRGENMyHuskAwi?usp=sharing
Tác giả: admin
Nguồn tin: Nội bộ

Viết bình luận

86