Thứ bảy, 26/6/2021, 0:0
Lượt đọc: 54

Thông báo về việc rút hồ sơ học sinh lớp 5

Thông báo về việc rút hồ sơ học sinh lớp 5

Theo KH từ ngày 01/7 - 10/7/21 CMHS lớp 5 sẽ rút hồ sơ học sinh và nộp cho trường THCS được ban TS phân tuyến. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy nhà trường xin thông báo cho CMHS lớp 5 là chúng ta chưa thực hiện việc rút và nộp hồ sơ vào 01/7/2021, chờ thông báo mới của PGD.
Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hồng

163