Thứ sáu, 3/9/2021, 21:33
Lượt đọc: 95

THÔNG BÁO số 242/TB-THLVT ngày 03 tháng 9 năm 2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận học sinh học tạm do dịch Covid-19 ( Giải quyết học tạm đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác Thành phố Hồ Chí Minh)

THÔNG BÁO số 242/TB-THLVT ngày 03 tháng 9 năm 2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận học sinh học tạm do dịch Covid-19 ( Giải quyết học tạm đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác Thành phố Hồ Chí Minh)

Tác giả: admin
Nguồn tin: Nội bộ

Viết bình luận

86