Thứ sáu, 3/9/2021, 21:44
Lượt đọc: 164

Địa chỉ mail của trường Tiểu học Lê Văn Thọ Về việc tiếp nhận học sinh học tạm do dịch Covid-19 ( Giải quyết học tạm đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác Thành phố Hồ Chí Minh)

Địa chỉ mail của trường Tiểu học Lê Văn Thọ Về việc tiếp nhận học sinh học tạm do dịch Covid-19 ( Giải quyết học tạm đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác Thành phố Hồ Chí Minh)

Địa chỉ email học tạm của nhà trường hoctamlvtgovap@gmail.com

CMHS có thắc mắc liên hệ Cô Thủy phụ trách hồ sơ học vụ số điện thoại 0986.982.232

Tác giả: admin
Nguồn tin: Nội bộ

Viết bình luận

86