Thứ bảy, 12/9/2020, 9:32
Lượt đọc: 7

Kế hoach thực hiện công khai trong hoạt động của nhà trường; Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Kế hoach thực hiện công khai trong hoạt động của nhà trường; Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Tác giả: admin
Nguồn tin: Nội bộ

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88