Thứ hai, 2/8/2021, 11:4
Lượt đọc: 21

Ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

TCCS - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đưa dân tộc Việt Nam lên một vị trí mới với những ý nghĩa về chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc. Cuộc cách mạng ấy đã để lại nhiều giá trị và bài học vô cùng quý giá đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay và trong tương lai, mà thế hệ trẻ là những người gánh vác trọng trách quan trọng.

Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

86