Thứ hai, 25/10/2021, 20:43
Lượt đọc: 54

Liên Đội TH Lê Văn Thọ phát động Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh thành phố lần 5 năm 2022, chủ đề “Cảm ơn những điều yêu thương”

Thực hiện Kế hoạch 337-KH/TĐTN-BTN ngày 14/10/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh thành phố lần 5 năm 2022, chủ đề “Cảm ơn những điều yêu thương”, Ban Thường vụ Quận Đoàn thông báo đến các đơn vị, nội dung cụ thể như sau:

Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

87