Thứ năm, 30/4/2020, 7:7
Lượt đọc: 35

Hồ sơ lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1

Hồ sơ lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1

File thứ 1: bien-ban-chon-sach-giao-khoa-2018-khoi-4_1420227128.docx
File thứ 2: 0tieu-chi-sgk-ubnd-tp_1420227128.pdf
File thứ 3: 14507-qd-bgddt61220199_1420227128.pdf
File thứ 4: 303-tihhcm-hdan-lua-chon-sgk-lop-1-nh-2020-2021_1420227128.docx
File thứ 5: 180qd-bgddtu_1420227128.pdf
File thứ 6: 512qdbgddtsigned_1420227128.pdf
File thứ 7: 756qdbgddtsigned_1420227128.pdf
File thứ 8: 2020-cv-590-luuychonsgk_1420227128.pdf
File thứ 9: 627931422luat-so-442009qh12_1420227128.doc
File thứ 10: 14195583488041luatgiaoduc38_1420227128.doc
File thứ 11: bb-cho-sgk-lop-1_1420227128.docx
File thứ 12: bb-chon-sach-tieng-anh-lop-1_1420227128.docx
File thứ 13: bb-chon-sach_1420227128.docx
File thứ 14: bb-gop-y-sgk-lop-1-khoi-2_1420227128.docx
File thứ 15: bien-ban-1-danh-gia-sgk-bo-mon_1420227128.docx
File thứ 16: bien-ban-2-gop-y-sgk-bo-mon_1420227128.docx
File thứ 17: bien-ban-nhan-xet-danh-gia-sgk-bo-mon_1420227128.docx
File thứ 18: bien-ban-trien-khai-gop-y-chon-sach_1420227128.doc
File thứ 19: bien-ban-trien-khai-gop-y-chon-sach_1420227128.pdf
File thứ 20: cong-bo-quy-trinh-lua-chon-sgk_1420227128.docx
File thứ 21: cong-bo-quy-trinh-lua-chon-sgk_1420227128.pdf
File thứ 22: gia-sgl-lop-1_1420227128.pdf
File thứ 23: kh-lua-chon-sach-giao-khoa_1420227128.docx
File thứ 24: kh-lua-chon-sach-giao-khoa_1420227128.pdf
File thứ 25: lua-chon-sgk-dao_1420227128.docx
File thứ 26: lua-chon-sgk-nam_1420227128.docx
File thứ 27: lua-chon-sgk-thin_1420227128.docx
File thứ 28: lvt-bb-chon-sach_1420227128.docx
File thứ 29: lvt-quy-trinh-chon-sach-giao-khoa-lop-1_1420227128.doc
File thứ 30: lvt-thong-ke-nhu-cau-su-dung-sgk-lop-1-nam-hoc-2020-2021_1420227128.xlsx
File thứ 31: phieu-chon-sgk_1420227128.docx
File thứ 32: qd-cong-bo-danh-muc-sgk-lvt_1420227128.pdf
File thứ 33: qd-cong-bo-danh-muc-sgk_1420227128.doc
File thứ 34: thong-tu-01-2020-tt-bgddt-huong-dan-lua-chon-sach-giao-khoa_1420227128.doc
File thứ 35: thong-tu-01-2020-tt-bgddt-huong-dan-lua-chon-sach-giao-khoa_1420227128.pdf
File thứ 36: tihtphcmthong-ke-nhu-cau-su-dung-sgk-lop-1-nam-hoc-2020-2021_1420227128.xlsx
Tác giả: admin
Nguồn tin: nội bộ

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

86