Điạ chỉ: trường TH Lê Văn Thọ

Hiệu trưởng

Lê Thụy Phượng Linh
Lê Thụy Phượng Linh

Ngày sinh: 9/4/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nghệ An

Trình độ :Thạc sĩ QLGD

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 028.62578782

Email liên lạc: ltplinh.govap@hcm.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Lê Ngọc Khoa
Lê Ngọc Khoa

Ngày sinh: 9/3/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Nam

Trình độ :Thạc sĩ QLGD

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 028.62578782

Email liên lạc: lnkhoa.govap@hcm.edu.vn

Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Ngày sinh: 1/12/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Cần Giờ

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Email liên lạc: tuyettrinh.govap@hcm.edu.vn