Chủ nhật, 15/8/2021, 18:1
Lượt đọc: 73

Thông báo về đăng ký thông tin chuyển trường năm học 2021-2022

Thông báo về đăng ký thông tin chuyển trường năm học 2021-2022

ĐĂNG KÝ CHUYỂN TRƯỜNG LỚP 1 TRONG QUẬN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedu9Kpo-8zyQUP5UwoH0fg8s_fGaRV8dZ5wggsLeeDyXWEWw/viewform

 

ĐĂNG KÝ CHUYỂN TRƯỜNG LỚP 1 NGOÀI QUẬN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6OqLRm85e5OVeA6sl_TL3kfkjMj9GG2MJCiceY4edImgPsg/viewform

 

ĐĂNG KÝ CHUYỂN TRƯỜNG LỚP 6 TRONG QUẬN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeROIDytUjhi7CkfgKYy53xrKmoeb9yMKFjW_yqtO5DkRBsA/viewform

 

ĐĂNG KÝ CHUYỂN TRƯỜNG LỚP 6 NGOÀI QUẬN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg-jdkIHoAGC9dsWBgWOTfANWHRlRHxT-gQk7GwEL26ccmZg/viewform

 

ĐĂNG KÝ CHUYỂN TRƯỜNG LỚP 6 ĐỀ ÁN “DẠY HỌC CÁC MÔN TOÁN, KHOA HỌC VÀ TIẾNG ANH TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH ANH VÀ VIỆT NAM”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKI8bRVl1w0k-ly-BNGVjUPc3FJHHJwXAVqJn4TRe56Cszeg/viewform

ĐĂNG KÝ CHUYỂN TRƯỜNG LỚP 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYIlCtXaEWQTHBO3Rv57oem_VG88AkL9VGqfNkLz9rwrXFTA/closedform

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng giáo dục

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

86