Thứ năm, 12/8/2021, 18:12
Lượt đọc: 31

Công văn 745/GDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Phòng giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh thời gian, hình thức tuyển sinh các lớp đầu cấp và chuyển trường năm học 2021 - 2022 Địa chỉ email chuyển trường: chuyentruonglevantho2122@gmail.com

Công văn 745/GDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2021của Phòng giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh thời gian, hình thức tuyển sinh các lớp đầu cấp và chuyển trường năm học 2021 - 2022 Địa chỉ email chuyển trường: chuyentruonglevantho2122@gmail.com

Công văn 745/GDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2021 về việc hướng dẫn điều chỉnh thời gian, hình thức tuyển sinh các lớp đầu cấp và chuyển trường năm học 2021 - 2022
Địa chỉ email chuyển trường: chuyentruonglevantho2122@gmail.com
Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng giáo dục

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

86