Thứ bảy, 28/8/2021, 9:47
Lượt đọc: 61

Hướng dẫn 2337/SGDĐT-GDTH ngày 25/8/2021 Về hướng dẫn tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh phổ thông được học tập tại nơi cư trú do tình hình dịch covid 19

Hướng dẫn 2337/SGDĐT-GDTH ngày 25/8/2021 của Sở GDĐT Về hướng dẫn tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh phổ thông được học tập tại nơi cư trú do tình hình dịch covid 19

Tác giả: admin
Nguồn tin: Nội bộ

Viết bình luận

86