Thứ bảy, 21/8/2021, 17:49
Lượt đọc: 39

Công văn 3539/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học năm học 2019-2020

Công văn 3539/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học năm học 2019-2020

Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hồng
Nguồn tin: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tin cùng chuyên mục

86