Thứ hai, 17/5/2021, 15:13
Lượt đọc: 16

V/v hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử

V/v hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Nguồn tin: CHI BỘ

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

86