Thứ ba, 18/5/2021, 20:5
Lượt đọc: 18

V/v hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu cơ sở cách ly tập trung và kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử

V/v hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu cơ sở cách ly tập trung và kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Nguồn tin: CHI BỘ

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

86