Thứ sáu, 3/9/2021, 21:4
Lượt đọc: 37

THÔNG BÁO SỐ 744/TB-GDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2021 Của Phòng giáo dục và Đào tạo Quận Gò Vấp về việc tiếp nhận học sinh học tạm do dịch Covid-19 ( giải quyết học tạm đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO SỐ 744/TB-GDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2021 Của Phòng giáo dục và Đào tạo Quận Gò Vấp về việc tiếp nhận học sinh học tạm do dịch Covid-19 ( giải quyết học tạm đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng giáo dục

Viết bình luận

86