Thứ sáu, 3/9/2021, 21:9
Lượt đọc: 30

Hướng dẫn 760/GDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 về hướng dẫn việc tiếp nhận, tạo diều kiện cho học sinh chuyển trường, học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19 năm học 2021-2022

Hướng dẫn 760/GDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 về hướng dẫn việc tiếp nhận, tạo diều kiện cho học sinh chuyển trường, học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19 năm học 2021-2022

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng giáo dục

Viết bình luận

86