Thứ sáu, 3/9/2021, 20:51
Lượt đọc: 35

Công văn Số: 2337/SGDĐT-GDTH Về hướng dẫn tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh phổ thông được học tập tại nơi cư trú do tình hình dịch covid 19

Công văn Số: 2337/SGDĐT-GDTH Về hướng dẫn tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh phổ thông được học tập tại nơi cư trú do tình hình dịch covid 19

Căn cứ công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh phổ thông được học tập tại nơi cư trú do tình hình dịch covid 19;

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của học sinh tại các cơ sở giáo dục;

Sở Giáo dục và Đào tạo (SGDĐT) nhận thấy trong tình hình dịch covid 19 diễn tiến phức tạp sẽ có một số học sinh không thể trở lại trường đang theo học, để tạo điều kiện cho học sinh được tiếp tục học tập, SGDĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện việc tổ chức tiếp nhận và sắp xếp chỗ học cho học sinh thuộc diện trên như sau:

       1/- Phòng Giáo dục và Đào tạo (PGDĐT) tham mưu Ủy ban nhân dân và chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp nhận, tạo điều kiện cho các học sinh có nguyện vọng vào học tập tại trường học nơi học sinh cư trú trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, phù hợp với thực tế của địa phương, nhà trường.

            2/- Nhà trường cung cấp công khai địa chỉ mail trường, kênh thông tin liên lạc của các thành viên phụ trách để tiếp nhận nhu cầu học tạm tại trường. Nhà trường tiếp nhận đơn (chuyển đi, chuyển đến bằng văn bản gửi qua email hoặc hệ thống quản lí văn bản điện tử,…) của phụ huynh và bố trí, xếp lớp cho học sinh theo điều kiện thực tế của trường, đúng đối tượng; quan tâm hỗ trợ đầy đủ các điều kiện học tập (cung cấp tài khoản (ID), học liệu phục vụ học tập…),  để học sinh yên tâm học tập theo kế hoạch giáo dục của trường (hình thức trực tuyến).

       3/ - Đối với học sinh thành phố Hồ Chí Minh đang ở các địa phương, có nhu cầu học tập tạm tại địa phương nhà trường hỗ trợ văn bản, scan gửi mail đến các cơ sở giáo dục (nơi học sinh xin học tạm) để phối hợp hỗ trợ học sinh.

       4/- Hết thời gian giãn cách, nhà trường thực hiện việc xác nhận kết quả rèn luyện và  học tập của học sinh để các em có đủ hồ sơ trở về trường cũ học tập sau thời gian phòng chống dịch Covid 19, đảm bảo chính xác, công bằng, minh bạch và đúng quy định.

     5/- Chuyển giao, tiếp nhận lại học sinh kèm theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh (đã học tập tại trường nơi học sinh cư trú) khi quay trở lại trường cũ học tập; nhà trường quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh.

       6/- Trường hợp học sinh có nguyện vọng chuyển trường (sau thời gian học tập tại trường gần nơi cư trú) Hiệu trưởng xem xét tiếp nhận đúng quy định.

       7/ - Mỗi cơ sở giáo dục, mỗi thầy cô giáo, nhân viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành viên đầu mối hỗ trợ các phương án học tập cho học sinh trên địa bàn sinh sống (từng tổ dân phố, từng khu phố, từng phường, từng quận huyện) trong điều kiện có thể của mình.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần văn bản này./.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Sở giáo dục và Đào tạo TPHCM

Viết bình luận

87